Na naszej planecie woda, choć dla wielu z nas powszechnie dostępna, jest zasobem ograniczonym, zwłaszcza ze względu na wzrastające problemy z suszami. Szacuje się, że ponad 2,1 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej, a ponad dwa razy więcej nie ma zapewnionych odpowiednich warunków sanitarnych.

Woda odgrywa kluczową rolę w naszym życiu, ale również w globalnym ekosystemie. Jest niezbędna do upraw rolnych, produkcji energii, a także stanowi podstawę dla funkcjonowania ekosystemów wodnych. Jednak zmiany klimatyczne i działania ludzkie sprawiają, że zasoby wodne stają się coraz bardziej zagrożone.

Ważne jest zatem, abyśmy aktywnie angażowali się w edukację ekologiczną młodego pokolenia. Nauka prostych nawyków oszczędzania wody, takich jak zakręcanie kranów, krótsze prysznice czy unikanie marnowania jedzenia, ma ogromny wpływ na ochronę tego cennego surowca. Eksperymenty z wodą to również dobry sposób, aby uświadamiać dzieciom wartość wody i rozwijać w nich proekologiczne nawyki.

Polecamy artykuł „Eksperymenty z wodą“, w którym można znaleźć więcej informacji na ten temat, opublikowany na stronie https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop.

Nurtują cie pytania? Skontaktuj się z nami…