Cel i opis projektu

Pilotażowa instalacja kompaktowego zespołu prądotwórczego z wykorzystaniem wymuszonych strumieni powietrza w obszarach zurbanizowanych (Pilot testing of innovative compact wind turbine generator system „Urban WindPower Station”set in urban space).
Projekt ma na celu potwierdzenie efektywności i potencjału innowacyjnego zespołu prądotwórczego Urban Wind Power Station oraz pokazanie możliwości wykorzystania energii strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka w przestrzeni zurbanizowanej jako nowego odnawialnego źródła energii, przetwarzanego na tanią energię elektryczną.

Projekt obejmuje budowę i testy prototypu Urban Wind Power Station – zespołu prądotwórczego opartego na modułowym, cylindrycznym silniku wiatrowym z systemem samonaprowadzającym się do optymalnego wyłapania energii strumienia powietrza, do produkcji energii elektrycznej, z automatyką odbioru energii i jej magazynowania oraz z systemami mocowań.
Celem informacyjno-edukacyjnym projektu jest zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej powiązania między produkcją bez-emisyjnej energii rozproszonej, a zmniejszeniem emisji CO2 oraz wpływem tej zależności na łagodzenie zmian klimatu. Edukacja skierowana będzie do decydentów różnych szczebli, przedsiębiorców, samorządowców, Centrów Transferu Technologii oraz prosumentów.
Urządzenie Urban Wind Power Station może stać się ważnym elementem w procesie obniżania emisji CO2 w przestrzeni zurbanizowanej w Polsce i w Europie, co wpisuje się w dyrektywy EU oraz w główny cel pakietu klimatyczno-energetycznego Europa 2020.

Koordynator projektu

Anna Niewodzka -Prezes Zarządu
Fundacji Wspierania Ekologii ECO FOR LIFE
ecoforlife@n-s.pl

Nurtują cie pytania? Skontaktuj się z nami…