Zielona Cegiełka – pod tą nazwą Fundacja prowadzi program budowania społecznej świadomości ekologicznej w biznesie.
Wyróżniamy osoby, społeczności, przedsiębiorców, samorządy terytorialne i inne organizacje, które niezależnie od zakresu swojej działalności, tworzą silną grupę świadomą wartości wszelkich działań proekologicznych.

Nurtują cie pytania? Skontaktuj się z nami…