prozon

 

Fundacja Ochrony Klimatu PROZON

 

„PROZON Fundacja Ochrony Klimatu jest organizacją pozarządową zajmującą się zagadnieniami ochrony klimatu i stratosferycznej warstwy ozonowej. Nasze cele osiągamy wspierając działania ograniczające zużycie i emisję czynników chłodniczych i innych substancji niszczących ozon oraz wpływających na zmiany klimatu (tzw. freonów oraz halonów i F-gazów). Naszym zadaniem jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz upowszechnianie dobrych praktyk wśród użytkowników tych substancji.”

www.prozon.org.pl

Nurtują cie pytania? Skontaktuj się z nami…